Kõiki otsingute tulemusi, olgu see teostatud koos filtrite ja otsinguväärtusega või ilma, on võimalik kergelt eksportida CSV raportisse.  CSV raport lisab portaali kuvale veel hulganisti infot, mida makse kohta kogunud oleme. Raporti abil saad teha kokkuvõtteid maksete staatuste järgi, arvutada õnnestunud tehingute osakaalu ning tehingusummasid või koostada päevade/ nädalate kaupa graafikuid maksete trendide kohta. Lisaks saad analüüsida, milliste riikide kaarte kliendid on kasutanud ja milliste riikide IP aadressidelt oma oste sooritanud.

Aeg-ajalt mõned tehingud paraku ka ebaõnnestuvad, kuid ka see info võib olla väärtuslikuks sisendiks kliendi käitumise analüüsil ning CSV raportist saad lihtsa vaevaga välja võtta tehingute ebaõnnestumise/ tagasilükkamise põhjused.

rubriigis Maksete haldamine
Kas artikkel vastas teie küsimusele?