• Kaart ei ole avatud või sobilik internetimakseteks
  • Kaart ei ole registreeritud turvaliste internetiostude programmiga (3DS)
  • Kaardil pole piisavalt vahendeid või limiiti
  • Kaardiomanik sisestas vale 3DS parooli
  • Kaardiomanik sisestas vale CVC-koodi või kehtivusaja
  • Kaart on aegunud
rubriigis Küsimused ja vastused
Kas artikkel vastas teie küsimusele?