Inicijuotas: Mokėjimas inicijuotas prekybininko ir mokėjimo būdas dar nepasirinktas. Tai – įprasta atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis bei atvirosios bankininkystės mokėjimų būsena. Klientas turi pasirinkti mokėjimo būdą, taip pratęsdamas mokėjimo procesą.

Laukiama SCA (angl. strong customer authentication): Ši mokėjimo būsena nurodo, jog buvo pasirinktas atvirosios bankininkystės mokėjimo būdas. Pasirenkamas IBAN, informacija apie mokėjimo inicijavimą išsiunčiama bankui ir laukiama, kol bus atliktas griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas (SCA).

Įvykdytas: Ši būsena reiškia, kad klientas atliko SCA ir mokėjimas sėkmingai praėjo visus patikrinimus iš banko pusės. Tai yra galutinė mokėjimo būsena.

Neįvykdytas: Mokėjimo inicijavimo metu arba klientui pabaigus SCA, mokėjimas gali būti ir neįvykdytas. Pirmuoju atveju mokėjimas gali būti neįvykdomas dėl techninės klaidos arba bankas gali atmesti mokėjimą. Antruoju atveju, net jei mokėjimo srautas (angl. payment flow) baigtas, kliento bankas gali atmesti mokėjimą dėl įvairių priežasčių (pvz., nepakankamų lėšų ar neteisingo gavėjo vardo). Tai yra galutinė mokėjimo būsena.

in Mokėjimų administravimas
Did this article answer your question?