Savo gyvavimo ciklo metu visi mokėjimai pereina per skirtingas stadijas, ar kitaip būsenas. Kiekviena būsena žymi specifinę mokėjimo fazę, kurios metu turi būti imtasi skirtingų veiksmų. Apačioje esančioje lentelėje pateikiama mokėjimo būsenų apžvalga, padėsianti Jums geriau suprasti, kurias būsenas atidžiau stebėti ar analizuoti ir kaip padėti klientams.

Mokėjimo būsena Mokėjimo būsenos paaiškinimas
 

 Autorizuotas

Mokėjimo inicijavimas. Procesas, kurio metu kortelės išleidėjas leidžia arba atsisako naudoti kortelę tam tikrai pirkėjo operacijai įvykdyti. Jeigu autorizacija sėkminga, pinigų suma rezervuojama kortelės turėtojo sąskaitoje. 3DS mokėjimų atveju autorizacijos procesas taip pat apima kortelės turėtojo autentifikavimą*.
Laukiama 3DS Mokėjimo autorizacijos metu buvo prieita iki 3DS autentifikavimo žingsnio, kurio metu kortelės turėtojui reikėjo įvesti duomenis, tačiau jis paspaudė „Grįžti“ mygtuką arba uždarė naršyklės langą. Mokėjimas nebaigtas.
Nebaigtas Kiekvienas klientas turi atlikti 3DS autentifikavimą per 15 minučių. Jei 3DS autentifikavimas neįvykdomas per šį laiko tarpą, mokėjimo būsena pasikeičia iš „Laukiama 3DS“ į „Nebaigta“. Tai yra galutinė mokėjimo būsena, reiškianti, kad mokėjimas nepavyko.
Neįvykdytas Autorizacija buvo atmesta iš kortelės išleidėjo pusės arba dėl kažkuriame autorizacijos proceso etape įvykusios techninės klaidos.  Tai yra galutinė mokėjimo būsena, reiškianti, kad mokėjimas nepavyko.
Atšauktas Atšaukimo metu sustabdoma mokėjimo autorizacija ir panaikinama pinigų rezervacija pirkėjo sąskaitoje. Tai reiškia, jog pinigai už šią operaciją prekybininkui pervesti nebus. Tai yra galutinė mokėjimo būsena.
Grąžintas Mokėjimo sumos grąžinimas pirkėjui. Mokėjimo suma nuskaičiuojama nuo prekybininko sąskaitos ir pervedama pirkėjui.  Tai yra galutinė mokėjimo būsena.
Įvykdytas Mokėjimo sumos pervedimas iš prekybininko banko į prekybininko banko sąskaitą.
Grąžintas pagal pareikalavimą Kortelės turėtojas užginčijo mokėjimą ir jo bankas inicijavo lėšų grąžinimo pagal pareikalavimą (angl. chargeback) procesą.

* Autentifikavimas – procesas, kurio metu kortelę išleidęs bankas patikrina kortele besinaudojančio asmens tapatybę.

in Mokėjimų administravimas
Ar šis straipsnis Jums buvo naudingas?