Visus meklēšanas rezultātus ir iespējams eksportēt. CSV eksportā ir pieejama plašāka informācija par maksājumu.  Pārskats ļauj apskatīt skaitlisko sadalījumu pa statusiem, kā arī ir iespējams aprēķināt veiksmīgo maksājumu koeficientu un kopējo pārdošanas apjomu un apskatīt dienas vai nedēļas maksājumu tendenci vai arī veikt pircēju izpēti.

Retos gadījums maksājumi ir neveiksmīgi. CSV atskaitē iespējams viegli atlasīt neveiksmīgos maksājumus un to iemeslus pēc kodiem. Tas ļauj izpētīt neveiksmīgo maksājumu iemeslus un atrast veidus, kā šo statistiku uzlabot.

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?