Apstrādājot maksājumu, tam mainās arī statusi. Katrs statuss norāda uz specifisku maksājuma fāzi un katrā maksājuma statusā ir iespējams veikt dažādas darbības. Zemāk redzamajā tabulā sniegts pārskats par maksājumu statusiem, kas tiek izmantoti ikdienas maksājumos. Tas palīdzēs Jums saprast, kurus statusus rūpīgāk uzraudzīt vai analizēt, vai arī palīdzēt klientam, ja tas būtu nepieciešams.

 

Maksājums statuss Maksājuma statusa apraksts
 

 Autorizēts

Maksājuma inicializācija. Process, kura laikā kartes izdevējs apstiprina vai noraida kartes izmantošanu šim maksājumam. Ja autorizācija ir veiksmīga, tad šī summa pircēja kontā tiks rezervēta. 3DS maksājuma gadījumā autorizācijas process ietver sevī arī pircēja autentifikāciju.*
Gaida 3DS Statuss, kad tika pieprasīta 3DS autentifikācija, bet klients aizvēra autentifikācijas logu vai arī nospieda pogu “Atpakaļ”. Maksājums netika pabeigts.
Nepabeigts Klientam ir 15 minūtes, lai veiktu 3DS autentifikāciju. Ja šis laika limits ir pārsniegts un 3DS autentifikācija nav pabeigta, tad statuss nomainīsies no “Gaida 3DS” uz “Atteikts”. Šis ir galīgais statuss un nozīmē, ka maksājums ir neveiksmīgs.
Neveiksmīgs Kartes autorizāciju noraidīja kartes izdevējs vai arī notikusi kāda tehniska kļūme autorizācijas procesā. Šis ir galīgais maksājuma statuss.
Anulēts Atcelta autorizācija. Maksājuma anulēšanas laikā netiek atļauta līdzekļu pārskaitīšana. Šis ir galīgais maksājuma statuss.
Nauda atgriezta Naudas atgriešana. Darījuma summa tiek pārskaitīta no E-tirgotāja konta uz pircēja kontu. Šis ir galīgais maksājuma statuss.
Izpildīts Izpildīts, banka ir pārskaitījusi līdzekļus uz E-tirgotāja bankas kontu.
Charged Back Kartes turētājs ir apstrīdējis maksājumu un banka ir uzsākusi līdzekļu atmaksas procesu.

* Autentifikācija: Process, kad kartes izdevējs pārliecinās, ka karti izmanto tās īpašnieks.

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?