LinkPay saite var būt piesaistīta vairākiem atkārtoto maksājumu plāniem. Plāniem var būt vairākas saites, piemēram, vienam plānam var būt vairākas valodas un katrai valodai ir sava saite.
Saitē tiek saglabāta informācija par atkārtoto maksājumu un valodu. Tas nozīmē, ka komunikācija ar lietotāju notiks iepriekš uzstādītā valodā.
Saites izveidošana atkārtotiem maksājumiem notiek līdzīgi kā vienreizējiem maksājumiem, izņemot to, ka jāizvēlas atkārtotā maksājuma plāns no saraksta.

Lai izveidotu atkārtotā maksājuma saiti:
● nepieciešams iespējot Atkārtoto maksājumu saiti (ja nav iespējots jau šablonā)
● izvēlieties vienu no atkārtoto maksājumu plāniem, ja tas nav ielasīts automātiski no šablona. Plānu iespējams mainīt arī vēlāk
– šīs izmaiņas stāsies spēkā tikai jauniem klientiem. Izmaiņas neskar lietotājus, kuri ir pieteikušies plānam pirms izmaiņām.
● lauki “Klienta vārds” un “Klienta e-pasts” vienmēr jābūt aizpildītiem. Šī informācija nepieciešama, lai varētu piesaistīt plānu klientiem. To var apskatīt E-tirgotāja portālā sadaļā Atkārtotie maksājumi
● pārējie lauki var tikt definēti pēc vajadzības

Izveidotās atkārtoto maksājumu saites ļauj klientiem pieteikties pakalpojumam un/vai veikt pārbaudes maksājumus. Maksājumu vārteja turpmākos maksājumus iniciēs automātiski, pamatojoties uz plāna iestatījumiem.

Did this article answer your question?