Maksājumu izvēlne var tikt izmantota, lai apskatītu, meklētu, atlasītu un eksportētu Jūsu darījumus. Maksājumi šajā sarakstā ir attēloti reālā laikā. Šis saraksts un nodrošinātās iespējas var tikt izmantotas, lai izpētītu darījumus, izveidotu atskaites un eksportētu tās XLSX/CSV failā detalizētākai izpētei.

Did this article answer your question?