Automaatselt kogutavad maksed või kaupmehe algatatud tehingud (MIT) on kaupmeeste (mitte klientide) poolt algatatud maksed. Esimene tehing toimub SCA (tugeva autentimise) kaudu, juhul kui klient nõustub tingimustega. Autentimine toimub sama kaardiga, millelt kaupmees edaspidi otse debiteerib. MIT-ide abil on võimalik koguda nii korduvaid/tellimusmakseid kui ka planeerimata/ nähtamatuid makseid debiteerides kliendilt raha just selles summas, kui palju klient toodet või teenust (nt sõidurakendused) kasutas.

Automaatsete maksete kogumine:

  • Kaupmehel on kliendi volitus makse (või maksete) algatamiseks
  • Kaupmees kogub ise otse kliendi nimel kaupade või teenuste eest tehtavad maksed
  • Kaupmees algatab makse ilma kliendipoolse osaluseta

Vaata, kuidas integreerida MIT tehinguid

rubriigis Digimakse võimalused
Kas artikkel vastas teie küsimusele?