Otrā maksājumu pakalpojumu direktīva (PSD2) ir Eiropas regula, kas ir mērķēta uz maksājumiem Eiropas savienībā kura nosaka, ka maksājumiem ir jābūt drošiem, vienkāršiem un efektīviem.

Mērķis ir uzlabot patērētāja aizsardzību, veicinātu inovācijas un uzlabotu maksājumu pakalpojumu drošību ES.

 

Direktīvai ir divi galvenie mērķi:

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?