Prekybininko portale, skyriuje „Periodiniai mokėjimai“, rasite vieną ar keletą planų, susietų su konkrečiu periodiniu mokėjimu.

Plane galite iš anksto apibrėžti paslaugos pavadinimą, kainą, valiutą bei mokėjimo periodiškumą, t. y. kaip dažnai bus surenkamas pasikartojantis mokėjimas. 

Kuriant planą, privaloma nurodyti šią informaciją:

 • Plano pavadinimas: reikalingas tam, kad  būtų galima identifikuoti planą (pvz., „Auksinis“ planas, metinis planas ir t. t.).
 • Ciklo kaina: mokėjimo suma, kuri bus periodiškai nurašoma iš klientų sąskaitos.
 • Apdorojimo sąskaita: apibrėžia valiutą, kuria bus surenkami mokėjimai, ir ar pirmojo atsiskaitymo metu reikės atlikti 3DS patvirtinimą.
 • Kalendoriaus sinchronizacija: pasirinkus „taip“, naujas ciklas visuomet prasidės atitinkamu kalendoriniu laikotarpiu (pvz., savaitės, mėnesio, metų pradžioje).
 • Ciklo vienetas: apibrėžia ciklo vienetą (dienos, savaitės, mėnesiai, metai).
 • Ciklo trukmė: nustato pasikartojančių mokėjimų periodiškumą (pvz., kas dvi savaites, kas mėnesį, kas metus ir t. t.).
 • Atsiskaitymo diena:
  • nurodo, kurią dieną mokestis bus nurašomas iš prenumeratoriaus sąskaitos;
  • taikoma visiems periodams;
  • numatytoji vertė yra „1“’;
  • apibrėžiama įvedant teigiamą skaičių.
 • „Lūžio“ (angl. breakoff) diena: maksimali leistina dabartinio laikotarpio registracijos diena. Pavyzdžiui, jei atsiskaitymo diena yra 05, o „lūžio“ diena – 20, tuomet užsiprenumeravus paslaugą iki sausio 20 d. (imtinai), pirmasis mokestis už paslaugą bus nurašytas iš abonento sąskaitos vasario 5 d. Užsisakius paslaugą sausio 21 d. ir vėliau, pirmasis periodinis mokėjimas bus nuskaitytas kovo 5 d.
 • Pabaigos data: sutarties galiojimo terminas, kurio nustatyti nėra būtina.
 • Bandomasis laikotarpis: nemokamas naudojimosi paslauga laikotarpis prenumeratoriams. Nustatomas įvedus informaciją į „Bandomojo laikotarpio trukmė“ ir „Bandomojo laikotarpio vienetas“ laukus.
in Prekybininko portalas
Ar šis straipsnis Jums buvo naudingas?