Korduvmaksete eelduseks on, et Kaupmeheportaali menüüs  Plaanid on juba konfigureeritud üks või mitu plaani.

Plaan võimaldab defineerida malli, kus saab määrata teenuse nime, hinna, valuuta ja maksesageduse.

Plaani luues peavad alljärgnevad väljad täidetud olema:

 • Plaani nimi: Plaani identifitseerimiseks, nt Kuld, Aastane Pakett jne.
 • Perioodi hind: Summa, mida klient maksab perioodi eest.
 • Töötlemiskonto: Määrab valuuta (ja kas 3DS kasutatakse algse makse jaoks), milles klient makseid tasub.
 • Kalendri sünkroniseerimine: Kui valitud ‘jah’ siis kalender algab alati vastavast kalendriperioodist (nädala algus, kuu, aasta).
 • Tsükli ühik: Kui tihti kliendilt tasu võetakse.
 • Tsükli pikkus: Määratleb maksete sageduse, kui tihti kliendilt raha võetakse.
 • Perioodi arvelduspäev: Võimaldab määratleda, millal korduvmakse arveldatakse kliendilt:
  • tähistab perioodi alguspäeva, mil makse töödeldakse;
  • kehtib kõigi perioodide kohta ;
  • vaikimisi ‘1’.
  • määratletakse positiivse arvu käsitsi sisestamisega
 • Murdepäev: Fikseeritud kuupäevaga korduvmaksete puhul Murdepäevani (k.a) liitujatel arvestatakse esimene makse jooksva perioodi, hilisematel liitujatel ettemaksuks järgnevate perioodide eest.  Nt kui „Perioodi arvelduspäev” on määratud „05” ja „Murdepäev” on „20”, töödeldakse kõiki kuni 20.01 (kaasa arvatud) registreeritud tellimusi  esimest korda 05.02 ja tellimuste korral, mis on registreeritud alates 21.01 töödeldakse esimest automatiseeritud korduvatmakset 05.03.
 • Plaani lõpukuupäev: Lepingu kestus. Võib jätta määratlemata.
 • Proovi periood: Tasuta prooviperiood korduvmaksete klientidele. Saate seadistada, kasutades ‘Prooviperioodi pikkus’ ja ‘Prooviperioodi ühik’.
rubriigis Kaupmeheportaal
Kas artikkel vastas teie küsimusele?