Jeigu Jums nepavyksta prisijungti prie Prekybininko portalo, patikrinkite, ar naudojate teisingą interneto svetainės adresą. Yra dvi skirtingos portalo aplinkos:

Bandomoji aplinka: https://mwt-seb-demo.every-pay.com
Joje galite atlikti visus integracijai reikalingus veiksmus ir testuoti mokėjimus.

Gamybos aplinka: https://portal.ecommerce.sebgroup.com/
Prie gamybos aplinkos Jums suteiksime prieigą tuomet, kai atliksite pirmą sėkmingą mokėjimą bandomojoje aplinkoje.

in Prekybininko portalas
Ar šis straipsnis Jums buvo naudingas?