Drošības apsvērumu dēļ, mēs varam nodrošināt piekļuvi Produkcijas videi tikai oficiālajam E-tirgotāja pārstāvim. Produkcijas vidē uzņēmuma oficiālais pārstāvis var patstāvīgi veidot papildus lietotājus. Pievienojot lietotāju, jums jāievada jaunā lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un jādefinē lietotāja piekļuves tiesības.

  1. Dodieties uz E-tirgotāja portālu
  2. Izvēlieties E-tirgotāja lietotāji
  3. Uzklikšķiniet uz “Pievienot lietotāju”
  4. Ievadiet lietotāja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Atzīmējiet nepieciešamās piekļuves tiesības un nospiediet “Saglabāt”.
  5. Nosūtiet lietotājam piekļuves tiesības Angļu vai Latviešu valodā. Uzklikšķiniet uz “Nosūtīt informāciju angļu valodā” vai “Nosūtīt informāciju latviešu valodā”

 

Ir iespējams izvēlēties un piešķirt katram lietotājam individuālas piekļuves tiesības. Visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties. Arī tad, kad konts ir izveidots ir iespējams mainīt piekļuves tiesības katram lietotājam atsevišķi.

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?