Lūdzu pārbaudiet HMAC laukus, kuri ir iekļauti aprēķinā.

Visizplatītākās kļūdas HMAC aprēķinā ir šādas:

  • Netiek iekļauti visi nepieciešamie parametri un to vērtības HMAC aprēķinā
  • Tiek pievienoti papildus parametri pēc HMAC aprēķina
  • Kodā tiek izmantotas atstarpes
  • Parametri netiek sakārtoti alfabētiskā secībā
Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?