LinkPay linke saab siduda mitme korduvmakse plaaniga ja plaanidel võib olla mitu linki (nt sama paketi mitme keele lingid). Lingi keel on sama nagu korduvmakse keel, nii et edasine suhtlus ostjaga on samas keeles.
Korduvmaksete lingi loomine on sarnane tavalise lingi või malli loomisega, kuid rippmenüüst tuleb valida üks või mitu tellimiskava.

Korduvmakse lingi loomiseks:

● Märgi korduvmakse linnukesega ( kui see juba ei ole nii mallis).
● Vali lingi loomise / redigeerimise vaates üks või mitu korduvmakse plaani, kui mall seda juba ette ei määranud. Valitud plaani saab hiljem muuta
– see mõjutab ainult uusi selle lingi kaudu loodud tellimusi, kõik olemasolevad tellimused jätkuvad nii nagu nad loodi.

● Väljad „Kliendi nimi” ja „Kliendi e-post” peavad korduvmaksete linkide korral alati täidetud olema. Neid andmeid on vaja plaani sidumiseks kliendiga. Teavet saab vaadata portaali lehel Kliendid ja Korduvmaksed.
● Muud väljad võib täita vastavalt vajadusele.

Loodud korduvmakse link võimaldab kliendil registreeruda teenusega ja / või teha sissemakse. Järgmised maksed algatab seejärel digitaalsete maksete süsteem automaatselt kasutades plaanis kirjeldatud ajakava ja summat.

 

rubriigis Kaupmeheportaal
Kas artikkel vastas teie küsimusele?