3D Secure ehk turvaliste internetiostude programm on rahvusvaheliste kaardiorganisatsioonide Visa ja MasterCard poolt loodud turvasüsteem kaardiomaniku õigsuse tuvastamiseks tehingu teostamise ajal. See tähendab, et kui kaupmees ja kaardiomanik on 3DS programmiga liitunud, siis kuvatakse ostjale kaardimakse tegemise ajal täiendav autentimisleht tema pangalt, mille vahendusel pank teostab kaardiomaniku tuvastamise. Kui kaardi väljastanud pank 3DS programmis ei osale, siis kaardiomaniku tuvastamist tema panga abil ei toimu ning ostjale autentimisakent ei kuvata.

3DS kontrollimisel on samuti erinevad staatused, mis näitavad, kas ja kuidas autoriseerimisprotsessiga jätkata aga ka seda, kelle poolel on vastutus tehingu vaidlustuse korral.

3DS staatus 3DS staatuse seletus
3DS Õnnestunud 3DS makse. Pettusega seotud tehingute vastutus lasub kaardiomanikul/ kaardi väljaandja pangal.
3DS ebaõnnestunud Kaardi väljaandja pank keeldus tehingust kuna kaardiomaniku autentimine ebaõnnestus (sisestati vale 3DS parool või kaardiomanik on oma kaardi turvaliste internetiostude programmist eemaldanud). Makse on ebaõnnestunud.
3DS pakutud Kaupmees proovis kaardiomanikku autentida, kuid autentimse tulemust ei saadud, kuna kas antud kaart ei olnud registreeritud 3DS makseteks või ei olnud kaardi väljaandja server kättesaadav kaardiomaniku tuvastamiseks. Pettusega seotud tehingute vastutus lasub kaardiomanikul/ kaardi väljaandja pangal.
Mitte 3DS Kaardiomaniku 3DS programmiga registreerimise tuvastamine või autentimistulemuse tuvastamine ebaõnnestus tehnilise vea tõttu. Pettusega seotud tehingute vastutus lasub kaupmehel.
rubriigis Maksete haldamine
Kas artikkel vastas teie küsimusele?