• Lõplik autoriseerimine

See on kõige tavalisem autoriseerimisviis, enamik tehingutest töödeldakse lõpliku autoriseerimisena. Tehing tuleb lõpule viia alati selles summas, milles see tehti ning autoriseerimist ei tohi tühistada (Void), välja arvatud juhul, kui on pettuse kahtlus (72 tunni jooksul). Töötlemise viiteaeg saab seada kuni 3 päeva.

  • Eelautoriseerimine

Eelautoriseerimist kasutatakse harvem, kuid mõningatel juhtudel on see vajalik. Seda tüüpi autoriseeringu puhul saab tühistada või lõpetada tehingut algsest tehingust madalama summaga. Töötlemise viiteaeg saab olla kuni 7 päeva.

rubriigis Maksete haldamine
Kas artikkel vastas teie küsimusele?