Parameetri tellimuse_viide peamine eesmärk on viia kokku digitaalsete maksete süsteemis ning Kaupmehe e-poes vastav tellimus. Vaikimisi peab tellimuse viite väärtus olema unikaalne. Täiendava eelisena pakub tellimuse_viite sobitamine ja selle ainulaadsuse kinnitamine kaupmehe e-poes täiendava turvalisuse võltsimisrünnakute vastu. Vajaduse korral saab tellimuse viite unikaalsuse välja lülitada. Kui see on välja lülitatud, lubatakse ühe tellimuse viite jaoks mitu maksekatset kuni eduka makse sooritamiseni.

rubriigis Maksete haldamine
Kas artikkel vastas teie küsimusele?