Digitālajo maksājumu E-tirgotāja portālā, Jums ir iespēja anulēt vai atgriezt naudu nepieciešamības gadījumā. Šo darbību var veikt sadaļā Informācija par maksājumu, nospiežot attiecīgo pogu. Informācija par veikto darbību automātiski tiks nosūtīta bankai, kas savukārt veiks nepieciešamās darbības savā pusē. Šo darbību nav iespējams atcelt.

Atšķirība starp darījuma anulēšanu un naudas atgriešanu ir šāda:

  • Anulēšanu var veikt pirms maksājums ir apstiprināts
  • Naudas atgriešanu var veikt, kad maksājums ir izpildīts

Anulēšana

  • Anulēšanas darbība atsauc autorizētu maksājumu, kas vēl nav apstiprināts
  • Pēc noklusējuma visi darījumi, kas notikuši dienas laikā (laikā starp 0:00 un 23:50 UTC+2) tiek automātiski apstiprināti pēc pusnakts
  • Līdzīgi kā autorizācija, anulēšana arī ir pieprasījums, kas tiek nosūtīts izdevēja bankai. Tas atceļ iepriekšējo autorizāciju un naudas līdzekļi bloķēti līdz autorizācijas atcelšanai
  • Kad maksājums tiek anulēts, E-tirgotājs nesaņem naudas līdzekļus par šo darījumu un no kartes turētāja netiek noņemta nauda par darījumu
  • Darījuma anulēšana ir noderīgs rīks risku mazināšanai krāpniecības darījumu gadījumā

Naudas atgriešana

  • Pēc tā, kad maksājums ir bijis apstiprināts un izpildīts, bet nepieciešams veikt naudas līdzekļu atgriešanu, to var veikt izmantojot naudas atgriešanas iespēju.
  • Maksājumu var atgriezt pilnā vai daļējā apmērā
  • Vienmēr atgrieziet naudas līdzekļus uz to pašu karti no kuras tika veikts sākotnējais maksājums. Tas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgiem strīdiem (reklamāciju), jo sākotnējais maksājums un naudas atgriešana ir saistīti, atsekojami
Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?