Kā unikālais maksājuma identifikators tiek izmantota darījuma reference (order_reference).
Galvenokārt, mērķis šim identifikatoram ir sakrist maksājuma vārtejas identifikatoram ar pasūtījumu E-tirgotāja e-veikalā.
Pēc noklusējuma order_reference vērtībai ir jābūt unikālai. Kā papildus priekšrocība šim identifikatoram ir unikalitātes pārbaude E-tirgotāja veikalā, kas nodrošina papildus drošību pret viltojumu uzbrukumiem.
Ja ir nepieciešams order_reference unikalitātes pārbaude var tikt atspējota. Kad šī pārbaude ir atspējota, klients var veikt pasūtījumu, samaksāt par vienu un to pašu pasūtījumu vairākas reizes.

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?