Atšķirība var būt pre-authorisation tipa autorizācijās. Šī tipa autorizācijas var tikt anulētas vai pabeigtas ar mazāku summu nekā sākuma autorizācija. Piemēram, sākuma summa bija 10 eiro, bet faktiskā summa ir 7 eiro.
Final-authorisation tipā, tas var atšķirties, ja ir veikta naudas atgriešana un ir pieprasīts statuss. Šajā gadījumā Jūs redzēsiet, ka sākuma summa būs vienāda ar sākuma maksājuma summu, bet faktiskā summa var būt 0 (ja ir veikta pilna naudas atgriešana) vai kāda cita summa (ja ir veikta nepilna naudas atgriešana).
Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?