Naudas atgriešanu var veikt open banking maksājumiem, kas atrodas nosūtīts apstrādei vai izpildīts statusā.

Maksājumu naudas atgriešanas funkcijas iestatīšana:

Lai to sāktu izmantot šo funkciju ir jāveic izmaiņas Tirgotāju portāla lietotāju tiesībās, atļaujot veikt Open Banking maksājumu atgriešanu.

To var izdarīt sadaļā Iestatījumi -> E-tirgotāja lietotāji
Atlasiet lietotāju, kuram vēlaties piešķirt šīs tiesības -> Rediģēt
Atzīmēt sarakstā -> “Can Refund Open Banking payments”
Saglabāt

Sadaļā Iestatījumi -> E-veikala iestatījumi, var mainīt SEB pašreizējo kontu, no kura tiek uzsākta Open Banking maksājumu atgriešana. Nav iespējams uzsākt maksājumu atgriešanu no cita bankas konta.

Naudas atgriešanas process Tirgotāju portālā:

  • Izvēlieties maksājumu naudas atgriešanai no maksājumu saraksta.
  • Nosakiet naudas atgriešanas summu. Viens maksājums var tikt atgriezts vairākas reizes līdz atlikusī esošā bilance ir nulle.
  • Norādiet kreditora nosaukumu (kleinta vārdu) konkrētajai naudas atgriešanai. Nav iespējams veikt naudas atgriešanu bez kreditora nosaukuma.
  • Kreditora IBAN tiks ņemts no sākotnējā maksājuma Tirgotāju portālā.
  • Lai ”sāktu” naudas atgriešanas procesu lūdzu nospiediet uz pogas ”NAUDAS ATGRIEŠANA”. Maksājuma statuss tiks mainīts uz ”Nauda atgriezta” un esošā bilance tiks attiecīgi atjaunota.

Ja nepieciešams, tirgotāji var nomainīt debitora IBAN Open banking maksājumu naudas atgriešanai Tirgotāju portālā zem e-veikala iestatījumiem.

XML pain 001 failu izveidošana:

  • Atgrieztos maksājumus par atlasīto laika periodu var uzskatīt zem tirgotāja izvēlnes daļas ”Darbības”.
  • Ir iespējams viegli atlasīt sarakstu ar atgrieztajiem maksājumiem atsevišķi no visiem pārējiem maksājumiem. Maksājumi ir jāatlasa, lai tos iekļautu XML pain 001 failā. Vienā failā var iekļaut ne vairāk kā 1500 transakcijas.
  • Nospiežot ”XML fails OB naudas atgriešanai” ir iespējams lejupielādēt XML pain 001 failu, kuru vēlāk var augšupielādēt SEB sistēmā.
  • Jūsu Biznesa internetbankas izvēlnē izvēlaties Maksājumi -> Imports (.xml, .txt, .csv)

Ja izrādas, ka maksājuma naudas atgriešana ir bijusi neveiksmīga SEB sistēmā, atgriezto maksājumu ir iespējams atgriezt atpakaļ. Lūdzu dodaties uz maksājuma informācijas lapu un nospiežiet uz pogas ”ATGRIEZT”. Tādējādi maksājuma statuss tiks atgriezts uz izpildīts un esošā bilance tiks attiecīgi atjaunota.

 

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?