Makse läbib oma elutsükli sees mitmeid staatusi. Digitaalsete maksete süsteemi poolt protsessitud maksete staatused oleme Sinu jaoks lahti seletanud allolevas tabelis. Siit saad ideid, millises staatuses tehinguid jälgida või analüüsida soovid või millises etapis ja kuidas oma klienti aidata saaksid.

 

Makse staatus Makse staatuse seletus
 

 Autoriseeritud

Maksetehingu algatus. Protsess kontrollimaks, kas kauba või teenuse osutamiseks on esitatud maksevahend sobilik. Õnnestunud autoriseeringu korral broneeritakse tehingu summa kaardiomaniku kontol. Turvalise internetiostu tehingu (3DS) korral toimub autoriseerimise käigus ka kaardiomaniku autentimine*.
3DS ootel Tehingu autoriseerimise käigus jõuti 3DS autentimise etappi, kus kaardiomanik pidi sisestama andmed, kuid ta vajutas Tagasi nuppu või sulges veebilehitseja ning makse jäi lõpetamata.
Hüljatud Kliendil on 3DS autentimise sooritamiseks aega 15 minutit. Kui 3DS autentimist ei ole pärast 15 minutit sooritatud, muutub makse staatus “3DS ootel” staatusest “Hüljatud” staatusesse. Tegemist on ebaõnnestunud tehinguga.
Ebaõnnestunud Autoriseeringu tagasilükkamine kas kaardi väljaandja panga poolt, tehnilise rikke tõttu mõnes autoriseerimisprotsessi etapis või kaupmehe poolt kehtestatud monitooringureeglite tõttu. Lõplik staatus.
Tühistatud Autoriseeringu tühistamine, broneeringu vabastamine kaardiomaniku kontol. Antud tehingu eest raha laekumist kaupmehele ei toimu. Lõplik staatus.
Tagastatud Tehingusumma tagastamine ostjale. Maksesumma debiteeritakse kaupmehelt ning kantakse ostjale. Lõplik staatus.
Arveldatud Kaupmehe panga poolt tehingusumma ülekandmine kaupmehe pangakontole.
Tagasi nõutud Tagasinõue kaardi väljaandja pangalt, kuna kaardiomanik on tehingu vaidlustanud.

* Autentimine: Kaardiomaniku autentsuse kontrollimine temale kaardi väljastanud pangas.

rubriigis Maksete haldamine
Kas artikkel vastas teie küsimusele?